Europejskie Centrum Badawcze
Drobnych Gospodarstw Rolnych

Centrum

Działalność

Celem Centrum jest koordynowanie i realizacja badań, wykonywanie analiz, ekspertyz i opracowań oraz prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie funkcjonowania i przemian drobnych gospodarstw rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

Formuła Centrum w zakresie realizowanych badań jest otwarta i dopuszcza realizację zadań związanych bezpośrenio i pośrednio z problematyką funkcjonowania obszarów wiejskich i drobnych gospodarstw rolnych.

2017-06-30Sprawozdanie i wnioski końcowe z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych", 29-30 czerwca 2017 roku. ...[więcej]
2017-06-29Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie zapraszają na kolejną już, siódmą, konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych". ...[więcej]
2016-07-01Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie zapraszają na kolejną już, szóstą, konferencję naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich". ...[więcej]
2015-06-25Komunikat z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Alternatywne źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej" zorganizowanej w dniu 25.06.2015r.
2015-06-25Europejskie Centrum Badawcze Gospodarstw Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje kolejną już V Międzynarodową Konferencję Naukową. Tegoroczny temat to "Alternatywne źródła dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej".
2015-03-12W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt: "Nowa Wspólna Polityka Rolna 2014-2020", organizowanej 12 marca 2015 r. w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem konferencji jest popularyzacja nowej wspólnej polityki rolnej wśród rolników, pracowników samorządowych, instytucji okołorolniczych oraz wniesienie udziału w tworzeniu przepisów wykonawczych. ...[więcej]
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies